تبلیغات
دانلود رایگان سوالات و جزوات آزمونهای استخدامی تمامی ارگان ها و نهاد ها - جواب سوالات مطالب روزانه تبیان_شنبه و یکشنبه

جواب سوالات مطالب روزانه تبیان_شنبه و یکشنبه

نویسنده :حامد
تاریخ:دوشنبه 1388/03/11-11:02

بچه ها قبل از برداشتن جواب ها حتما از « نونا » به خاطر ارسال جواب ها تشکر کنید

تعداد سوالات 75


به ادامه مطلب بروید


 

http://www.tebyan.net/Religion_Thoughts/Articles/TheInfallibles/HazartZahra/2009/5/30/93130.html

گزینه 2 امام علی (ع)

http://www.tebyan.net/Social/House_Family/Child/ChildsUpbringing/2009/5/30/93054.html

گزینه 3 به او فرصت انتخاب دهیم.

http://www.tebyan.net/Nonfiction/2009/5/30/92892.html

گزینه 2 طفل گیری حلال است.

http://www.tebyan.net/Religion_Thoughts/Articles/TheInfallibles/HazartAli/2009/5/30/93085.html

گزینه 1 سید رضی .

http://www.tebyan.net/WorldLiterature/2009/5/30/92877.html

گزینه 4 کهن ترین داستان جهان

http://www.tebyan.net/LiteraryGenres/Epic_literature/2009/5/30/92886.html

گزینه 3 کیومرث

http://www.tebyan.net/Celebrated_Authors/2009/5/30/92869.html

گزینه 3 بسوز

http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=92981

گزینه 4 همه موارد

http://www.tebyan.net/Science_Technology/Miscellaneous/2009/5/30/92916.html

گزینه 1 موتور الکتریکی

http://www.tebyan.net/Science_Technology/TechnologyNews/2009/5/30/92925.html

گزینه 2 هرشل

http://www.tebyan.net/Science_Technology/Miscellaneous/2009/5/30/93041.html

گزینه 3 زمان جنگ جهانی دوم

http://www.tebyan.net/Politics_Social/News/Politics/2009/5/30/93151.html

گزینه 2 هوشیاری مردم و پیگیری مسوولان

http://www.tebyan.net/Politics_Social/News/Economic/2009/5/28/93076.html

گزینه 2 رومانی

http://www.tebyan.net/Politics_Social/News/World/2009/5/30/93093.html

گزینه 4 گزینه های 2و 3

http://www.tebyan.net/Religion_Thoughts/Articles/QuranicArticles/2009/5/30/92802.html

گزینه 1 شناخت پیامبر و دیدن معجزه از وی

http://www.tebyan.net/Religion_Thoughts/Articles/QuranicArticles/2009/5/30/93077.html

گزینه 4 گزینه 2و 3

http://www.tebyan.net/Nutrition_Health/(Foods)/dairy_products/2009/5/30/93048.html

گزینه 1 نگهداری چربی به وسیله ی سلول را مشکل می کند

http://www.tebyan.net/Nutrition_Health/(Foods)/vegetables/2009/5/30/93072.html

گزینه 4 جویدن سیر خام

http://www.tebyan.net/Nutrition_Health/diseases/otherdisease/2009/5/30/93067.html

گزینه 3 وریدهای واریسی پا

http://www.tebyan.net/Social/House_Family/Teenager_Youth/YouthCharacteristics/2009/5/30/92767.html

گزینه 4 عدم تطابق ظاهر و نقشهای اجتماعی

http://www.tebyan.net/Social/House_Family/LifesKnowledge/2009/5/30/92755.html

گزینه 3 کفش پاشنه گرد ( کفش پنجه گرد)

http://www.tebyan.net/Social/House_Family/Partners/BeforeMarriage/2009/5/30/93100.html

گزینه 2 ایمان واخلاق

http://www.tebyan.net/Children_Teenagers/ANewIdea/WritingCelebration/2009/5/30/92816.html

گزینه 3 کیسه دهان ها

http://www.tebyan.net/Children_Teenagers/AHeavenlyHouse/ImWaitingForItsEnd/2009/5/30/92689.html

گزینه 2 برای استفاده بز ، گاو و گوسفند

http://www.tebyan.net/Children_Teenagers/DoAGoodDeedToYourself/SomethingToSay/2009/5/30/92787.html

گزینه 3 وزغ جهنده

http://www.tebyan.net/Sports/Soccer/WorldSoccer/2009/5/30/93157.html

گزینه 2 منچستر یونایتد

http://www.tebyan.net/Sports/News/2009/5/30/93161.html

گزینه 1 سپاهان

http://www.tebyan.net/Politics_Social/Figures/Po_Of_View/2009/5/30/93155.html

گزینه 4 هنوز به جمع بندی نرسیده است

http://www.tebyan.net/Politics_Social/News/Politics/2009/5/30/93156.html

گزینه 3 مشارکت و سهیم شدن فلسطینی ها در تعیین سرنوشت خود

http://www.tebyan.net/Politics_Social/News/Politics/2009/5/30/93154.html

گزینه 4 بیش از 60 سفر

http://www.tebyan.net/Religion_Thoughts/Articles/TheInfallibles/HazartZahra/2009/5/30/93084.html

گزینه 4 قصص العلما

http://www.tebyan.net/GodlyPeople/BattlefieldCulture/Memories/2009/5/30/93101.html

گزینه 2 45 روز

http://www.tebyan.net/OnlineShopping/Ecommerce_Articles/2009/5/30/93016.html

گزینه 4 ویل راجرز

 

 

روز یکشنبه

http://www.tebyan.net/Politics_Social/Politics/Domestic_Policy/International/2009/5/31/93200.html

گزینه 1 پاکستان

http://www.tebyan.net/Religion_Thoughts/Articles/Miscellaneous/2009/5/31/93270.html

گزینه 1 بقره 186

http://www.tebyan.net/Social/House_Family/Law_Family/2009/5/31/93112.html

گزینه 2 شوهر

http://www.tebyan.net/Sports/News/2009/5/31/93350.html

جوابشو نمی دونم

http://www.tebyan.net/Sports/PhotoGallery/SoccerWorld/ForeignMatches/EuropeanChampionship/2009/5/31/93346.html

گزینه 3 چلسی

http://www.tebyan.net/Sports/News/2009/5/31/93251.html

گزینه 4 گالاتاسرای

http://www.tebyan.net/Literature_Art/News_Reports/2009/5/31/93172.html

گزینه 4 ده سال

http://www.tebyan.net/Literature_Art/News_Reports/2009/5/31/93178.html

گزینه 3 محکم تر شدن اتحاد مردمانشان

http://www.tebyan.net/Literature_Art/News_Reports/2009/5/31/93180.html

گزینه 2 علی عسگری

http://www.tebyan.net/Social/House_Family/ArtAtHome/LeatherFlowers/2009/5/31/93162.html

گزینه 3 فکر

http://www.tebyan.net/Literature_Art/Cinema/WorldCinema/2009/5/31/93188.html

گزینه 1 نیک پارک

http://www.tebyan.net/Social/House_Family/ArtAtHome/Decoration/2009/5/31/92777.html

گزینه 1 آبروی خود را مریز

http://www.tebyan.net/Social/House_Family/Child/ChildsUpbringing/2009/5/31/92807.html

گزینه 2 استدلال

http://www.tebyan.net/Nutrition_Health/(Foods)/herbs/2009/5/31/93212.html

گزینه 2 آلودگی میکروبی معده

http://www.tebyan.net/Nutrition_Health/diseases/teeth/2009/5/31/93177.html

گزینه 1داروها ی درمان کننده بیماری‌ های عمومی کودکان

http://www.tebyan.net/Nutrition_Health/Spiritual_MentalHealth/AlzheimerStressAnxiety/2009/5/31/93185.html

گزینه 3 افزایش میل جنسی

http://www.tebyan.net/Nutrition_Health/society_health/pregnancy/2009/5/31/93201.html

گزینه 3 شش هفته اول بارداری

http://www.tebyan.net/Children_Teenagers/DoAGoodDeedToYourself/LifeWithABelief/2009/5/31/92836.html

گزینه 4 قاره سیاهپرتغالی ها

http://www.tebyan.net/Children_Teenagers/IdBetterKnow/WhoDoesWhat/2009/5/31/92991.html

گزینه 3 الجزایر

http://www.tebyan.net/Children_Teenagers/ANewIdea/OnlySomeMinutes/2009/5/31/92973.html

گزینه 2هنگام امتحان جوابها را به دوست خود برساند

http://www.tebyan.net/Politics_Social/News/Politics/2009/5/31/93183.html

گزینه2فرهنگ و اخلاق عمومی

http://www.tebyan.net/Politics_Social/News/Politics/2009/5/31/93198.html

گزینه 4اسلامی کردن فضای شهری

http://www.tebyan.net/Politics_Social/News/Politics/2009/5/31/93190.html

گزینه 2 فرصت‌سوزی

http://www.tebyan.net/GodlyPeople/BattlefieldCulture/Memories/2009/5/31/93187.html

گزینه 2 شهید خرازی

http://www.tebyan.net/Religion_Thoughts/Articles/QuranicArticles/2009/5/31/93216.html

گزینه 1استاد جوادی آملی

http://www.tebyan.net/Religion_Thoughts/Articles/QuranicArticles/2009/5/31/93206.html

گزینه 3 استاد ملکیان

http://www.tebyan.net/Religion_Thoughts/Articles/QuranicArticles/2009/5/31/93226.html

گزینه 4 ترک نماز

http://www.tebyan.net/InternetSchool/Teachers/Students_Activities/2009/5/31/91971.html

گزینه یکی از گزنیه های 3 یا 4 هست نمی دونم کدوم

http://www.tebyan.net/Religion_Thoughts/Articles/TheInfallibles/ProphetMohammed/2009/5/31/93238.html

گزینه 3 لیلة المبیت

http://www.tebyan.net/Religion_Thoughts/MuslimEthics/Articles/2009/5/31/93217.html

گزینه 3 امیر المومنین

http://www.tebyan.net/Religion_Thoughts/Articles/TheInfallibles/HazartZahra/2009/5/31/93202.html

گزینه 2 از شیر گرفته شده با علم

http://www.tebyan.net/literary_Fragments/2009/5/31/93096.html

گزینه 4گم شدن در هنر جمال مطلق

http://www.tebyan.net/Fiction/2009/5/31/92959.html

گزینه 3 استاد فلسفه

http://www.tebyan.net/literary_Criticism/2009/5/31/93049.html

گزینه 3 سغد

http://www.tebyan.net/Science_Technology/TechnologyNews/2009/5/31/93163.html

گزینه 4 هر سه مورد

http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=93179

گزینه 2از وجود خازن الکترولیت

http://www.tebyan.net/Politics_Social/News/Politics/2009/5/31/93210.html

گزینه 1 2000

http://www.tebyan.net/Politics_Social/News/World/2009/5/31/93213.html

گزینه 2 رسانه

http://www.tebyan.net/OnlineShopping/Ecommerce_Articles/2009/5/31/93158.html

گزینه 3 تقرب به خدا

http://www.tebyan.net/OnlineShopping/Ecommerce_Articles/2009/5/31/93153.html

گزینه 4 هر سه گزینه

http://www.tebyan.net/OnlineShopping/Ecommerce_Articles/2009/5/31/93184.html

گزینه 3 نوافل

http://www.tebyan.net/Children_Teenagers/AHeavenlyHouse/Cartoon/2009/5/31/93276.html

گزینه 2 قورباغه درشت مزرعه
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
milad
سه شنبه 1388/03/12 13:43
من خودم شخصا حرف همه ی بچه ها رو قبول دارم و اگه جواب تبیان رو نذاری دیگه تو وبت نمیام.
علنی میگم: برو جمش کن که چرت شدی.
sh
سه شنبه 1388/03/12 10:21
گرچه كارمون یه كم سخت شده ووقتگیر ولی به هرحال ممنون ودمتون گرم.
سه شنبه 1388/03/12 09:35
khob unjooriyam mikhoondimo javab midadim koli chiz yad migereftim
sara
سه شنبه 1388/03/12 07:02
فکرشو هم نمیکردم ادمی به ترسویی تو هم پیدا بشه !!!

بخاطر چند خط انهم در دنیای مجازی اینقدر ترسیدن ولرزیدن داره ؟؟؟

کاربرای سایتت هیچ حد اقل خودتو محک بزن ببین اگه اینکاره ای باش وادامه بده واگه قراره با هر نسیمی خم بشی وبشکنی اصلا نباشی سنگینتری
ali
سه شنبه 1388/03/12 01:51
با تشکر از شما به خاطر گذاشتن پاسخها . ولی من هم مثل سایر دوستان در کپی کردن لینکها مشکل دارم .
موفق باشید
خیلی بد
دوشنبه 1388/03/11 17:51
بابا این که خیلی سخته بخوایم هی لینک کپی کنیم بعد جواب بدیم، البته دست نونا هم درد نکنه
ولی آقا حمید، خودت این جریان درست کن دیگه، چرا عقب کشیدی !
خمار
دوشنبه 1388/03/11 17:05
خراب کردی عزیز
این لینکها حتی قابل کپی هم نیستند که
تعطیل کن برو.هم خودت وهم ما را و هم تبیان را
به مسخره گرفتی.
احسان
دوشنبه 1388/03/11 15:54
سلام.لطفا"مثل قبل لینکهارو بترتیب گزینه ها بذار.ازنوناهم ممنون ولی اینطوری خیلی وقت گیره. ممنون
مانی.
دوشنبه 1388/03/11 14:36
اینطوری بازدیدت کم میشه چون وقتمون گرفته میشه.
جوابارو مثل قبل بزار و لج نکن که درست نیست اینکارت.
حامد منتظریم.......
دوشنبه 1388/03/11 14:35
ما منتظر جوابای تبیان از طرف خودت با لینکشون مثل قبل هستیم. (مرتب و عالی)
سعید.
دوشنبه 1388/03/11 14:34
اینکه یه کابر دیگه جوابارو بزاره ما لینکشون رو کپی کنیم هیچ به درد نمیخوره باید خودت مثل قبل تمیز و مرتب بزاریشون.
ما منتظریم.
پسر بابا.
دوشنبه 1388/03/11 14:33
برای تو زشته که از تبیان بترسی.
مرد باش.
دوشنبه 1388/03/11 14:32
حالا که جوابای تبیان رو نمیذاری مثل اینکه باید از وبلاگت کوچ کنیم به یه وبلاگ دیگه که نویسندش اینقدر مرد و نترس باشه که با یه پیغام تبیان دست از کار نکشه.
تو نامردی.
دوشنبه 1388/03/11 14:31
تو اگه راهت رو قبول داشتی الان با یه پیغام تبیان ناامید نمیشدی
حامد
دوشنبه 1388/03/11 14:30
بابا تورو خدا لج نکن چرا جوابا تبیان رو نمیذاری.
اگه بخوایم لینکارو کپی کنیم کلی وقتمون گرفتست.
سمیرا.
دوشنبه 1388/03/11 14:30
ما جواب تبیان میخوایم.
حتما بزار باشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟
کاوه
دوشنبه 1388/03/11 14:29
آقا محسن مدیر تبیان اصلاد آدم نیست کهاون پیام رو گذاشته. اونایی هم که چاپلوسی کردن از اون بدترن.
جوابا تبیان رو مثل قبل بزار باشه؟
حسن.
دوشنبه 1388/03/11 14:28
سلام.
میدونی چقدر وقتمون گرفته میشه اگه بخواهیم لینکا رو کپی کنیم.
جوابا تبیان رو مثل قبل بزار تا وبلاگت بی نظم نشه.
ارشیا.
دوشنبه 1388/03/11 14:26
نونا راست میگه تو با تبیان لج نکردی تو با ما که رفیقتیم لج کردی.

جوابا تبیان رو مثل قبل بزار با نظم و ترتیب.
گم گشته ی جواب تبیان
دوشنبه 1388/03/11 14:01
قربونت بشم الهی نونا جان ... ان شاءالله که همیشه سفره ات پر از نون و برکت باشه
سروش
دوشنبه 1388/03/11 13:58
جوابا تبیان رو چرا نمیذاری؟
حالا که جوابا تبیان رو مثل قبل نمیزاری دیگه وبت به درد نمیخوره.
کمال.
دوشنبه 1388/03/11 13:57
چرا اینقدر زود ترسیدی؟ بابا باغیرت جوابارو مثل قبل بزار وگرنه ما بچه های شهرک غرب قسم میخوریم دیگه تو وبت نیایم. (تعدادمون هم کم نیست 50 نفریم، هرکدوم در روز سه بار هم بیایم میشه 150 بازدید)
پس جوابارو مثل یه آدم باشخصیت رو سایت بزار
مدیرعامل.
دوشنبه 1388/03/11 13:55
لطفا جوابارو مثل قبلا مرتب روی سایت بزار
نیوشا
دوشنبه 1388/03/11 13:53
سلام حمید.
من خودم برای مدیر تبیان نامه فرستادم و فش بارش کردم بابت اون مطلبش.
جوابای تبیان رو مثل قبل درست و حسابی بزار که فکرنکنن عقب کشیدی.
همه باهم پیش به سوی شکست تبیان
عضو تبیان.
دوشنبه 1388/03/11 13:51
سلام.
دوست من من خودم عضو تبیانم و جواباشو از شما میگیرم.
آخه چرا فقط با یه مطلب چرت از تبیان تو عقب کشی؟
به راه و هدف خودت ایمان داشته باش.
ما همراهان تو منتظریم که تو جوابارو مثل قبل بزاری با لینکشون که وقت ما گرفته نشه.
تازه دز وبلاگت هم بی نظمی پیشنمیاد و پرطرفدارتره.
طرفدار تو محسن.
چرا عقب نشینی.....!!!
دوشنبه 1388/03/11 13:48
سلام.
من ازت خواهش دارم که جوابهارو مثل قبلا با لینکشون بزاری که ما وقتمون گرفته نشه.

عقب نشینی نکن. گور پدر تبیان
میلاد
دوشنبه 1388/03/11 13:47
دوست عزیز لطفا جوابهارو مثل قبل با لینکشون بزارین اینطوری بهتره.
نینا
دوشنبه 1388/03/11 13:46
با عرض سلام خدمت شما دوست عزیز.
هرکسی در اینترنت کار خودش رو انجام میده و به نظر من کسی حق نداره از کس دیگه ای گله داشته باشه.
شما هم باید مثل قبل جوابهای تبیان رو بذارین و نباید ناامید بشین و یا عقب بکشین.
واقعا اینطوری گذاشتن جوابو خوب نیست چون وقتمون رو میگیره.

ممنون میشیم اگه جوابهارو مثل قبل بذارین.
سپهر
دوشنبه 1388/03/11 13:44
خاک تو سرت که از تبیان ترسیدی.
واقعا برات متاسفم
yashar
دوشنبه 1388/03/11 12:59
نونا جان دمت گرم خیلی مردی
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.


نمایش نظرات 1 تا 30


Admin Logo
themebox Logo